• ประกันประเภทนี้จะคุ้มครองทุกความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา+ ซ่อมเรา + สูญหาย + ไฟไหม้หรือ พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ สามารถเคลมได้ทุกกรณี ไม่ว่าจะชนเสา ชนกระถาง ถังขยะ ประตูรั้ว หมา แมว ประกันก็เคลมให้ได้หมด จะมีเพียงเงื่อนไขบางเงือนไขเท่านั้นที่ประกันจะไม่เคลม

  22 ก.ค. 2563

  ผู้ชม 480 ครั้ง

 • ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา+ ไม่ซ่อมเรา + สูญหาย + ไฟไหม้ พูดง่ายๆ ถ้าขับรถไปชนกับคันอื่น ทางประกันจะซ่อมรถคันที่เราชนเท่านั้น ส่วนรถของเรานั้นซ่อมเอง

  22 ก.ค. 2563

  ผู้ชม 456 ครั้ง

 • พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่งเป็น ประกันภัยรถ ขั้นพื้นฐานที่กฎหมายจะบังคับให้ รถยนต์ทุกคัน จะต้องทำโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยให้ กับผู้ใช้รถและผู้ใช้ ถนนเป็นหลัก โดยสามารถคุ้มครอง ผู้ประสบภัยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่บนรถ หรือ คนเดิน บน ท่องถนนและรวมถึงในกรณี บาดเจ็บจนถึงเสียชีวิต

  22 ก.ค. 2563

  ผู้ชม 301 ครั้ง

 • ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา+ ไม่ซ่อมเรา ไม่คุ้มครอง สูญหาย + ไฟไหม้ หรือพูดง่ายๆ ประกันจะเคลมรถที่เราชน แต่รถยนต์ของเรา ต้องซ่อมเอง

  31 ม.ค. 2563

  ผู้ชม 513 ครั้ง

 • ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา+ ซ่อมเรา + สูญหาย + ไฟไหม้ เคลมได้เฉพาะ กรณี อุบัติเหตุ รถชนรถเท่านั้น (ต้องมีเครื่องยนต์)

  31 ม.ค. 2563

  ผู้ชม 444 ครั้ง

 • ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา+ ซ่อมเรา ไม่คุ้มครอง สูญหาย + ไฟไหม้ เคลมได้เฉพาะ กรณี อุบัติเหตุ รถชนรถเท่านั้น (ต้องมีเครื่องยนต์)

  31 ม.ค. 2563

  ผู้ชม 466 ครั้ง

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือ ประกัน PA คือ ประกันภัยที่ดูแลคุณจากความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุบนท้องถนนขณะขับขี่ หรืออุบัติเหตุทั่วไป

  05 พ.ย. 2563

  ผู้ชม 449 ครั้ง

 • การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาพยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิต แต่ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น

  05 พ.ย. 2563

  ผู้ชม 440 ครั้ง

 • ประกันบ้าน ประกันอาคารพาณิชย์ ประกันทรัพย์สิน ความคุ้มครองสุดคุ้ม คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ พายุ ลูกเห็บ น้ำท่วม ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ทั้งตัวอาคาร และทรัพย์สิน

  05 ก.พ. 2563

  ผู้ชม 233 ครั้ง

 • ประกันประกันอัคคีภัยคอนโด ประกันไฟ คุ้มครองทรัพย์สิน ประกันคอนโด ให้ความคุ้มครองครบ มีบริการเสริม อุ่นใจ มีประกันน้ำรั่ว ประกันอาคารสูง และประกันภัยนี้สำหรับอาคารคอนโดมิเนียม/อพาร์ทเมนต์ ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างคอนกรีต โดยมีโครงสร้างหลัก (เสา คาน และพื้น) เป็นคอนกรีตเท่านั้น

  05 ก.พ. 2563

  ผู้ชม 227 ครั้ง

 • การประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเรือและทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล และยังขยายขอบเขตความคุ้มครองไปถึงความเสียหายขณะขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางบก หรือทางรถไฟ ซึ่งต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเลด้วย ความคุ้มครอง  ทุกธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออก  ทุกประเภทของสินค้า  ทุกประเทศทั่วโลก ยกเว้นประเทศที่ถูก Sanction และประเทศในเขต War Zone  ทุกรูปแบบของการเดินทาง  ทุกประเภทของยานพาหนะ ข้อยกเว้น  ความเสียหาย / สูญเสียอันเกิดจากการกระทำของผู้เอาประกั

  05 ก.พ. 2563

  ผู้ชม 237 ครั้ง

 • การประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งที่อยู่ภายในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การขนส่งสินค้าจากท่าเรือในกรุงเทพฯ ไปยังผู้เป็นเจ้าของสินค้าที่ต่างจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของสินค้า ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ขนส่งสินค้าเอง หรือว่าจ้างบริษัทขนส่งเป็นผู้ขนส่งสินค้า ด้วยยานพาหนะที่ระบุในกรมธรรม์ 1.คุ้มครองแบบความเสี่ยงภัยทุกชนิด - คุ้มครองความเสียหาย / สูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนจากอุบัติเหตุ หรือสาเหตุภายนอก - คุ้มครองความเสียหายทั่วไป ที่เกิดขึ้นกับส

  05 ก.พ. 2563

  ผู้ชม 221 ครั้ง

Engine by shopup.com