ประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ พรบ.

พรบ.รถยนต์

เป็นประกันภาคบังคับ คือรถทุกคันต้องมีประกันพรบ.นี้เพราะพรบนี้ต้องใช้ในการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ในส่วนของความคุ้มครองจะใช้คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ไม่ว่า ไม่ว่าจะเป็นรถชนรถ หรือรถชนคนพรบ.ก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลในวงเงินคุ้มครอง ไม่ว่าผู้เอาประกันจะผิดหรือจะถูกก็จะได้รับความครอง โดยความคุ้มครองจะเป็นดังนี้

เบื้องต้น(ยังไม่สรุปถูกผิด)

- ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท

- ค่าปลงศพ / ทุพพลภาพ 35,000 บาท

หลังจากสรุปแล้วเป็นฝ่ายถูก จะได้ความคุ้มครองเพิ่มรวมความคุ้มครองเบื้องต้นแล้ว

- ค่ารักษาพยาบาล 80,000 บาท

- เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 300,000 บาท

- สูญเสียอวัยวะ

นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000 บาท

สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท

สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000 บาท

- ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน 4,000 บาท

หมายเหตุ ถ้าเป็นฝ่ายผิด จะได้เฉพาะเบื้องต้นเท่านั้น

พรบ.รถยนต์

เป็นประกันภาคบังคับ คือรถทุกคันต้องมีประกันพรบ.นี้เพราะพรบนี้ต้องใช้ในการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ในส่วนของความคุ้มครองจะใช้คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ไม่ว่า ไม่ว่าจะเป็นรถชนรถ หรือรถชนคนพรบ.ก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลในวงเงินคุ้มครอง ไม่ว่าผู้เอาประกันจะผิดหรือจะถูกก็จะได้รับความครอง โดยความคุ้มครองจะเป็นดังนี้

เบื้องต้น(ยังไม่สรุปถูกผิด)

- ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท

- ค่าปลงศพ / ทุพพลภาพ 35,000 บาท

หลังจากสรุปแล้วเป็นฝ่ายถูก จะได้ความคุ้มครองเพิ่มรวมความคุ้มครองเบื้องต้นแล้ว

- ค่ารักษาพยาบาล 80,000 บาท

- เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 300,000 บาท

- สูญเสียอวัยวะ

นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000 บาท

สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท

สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000 บาท

- ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน 4,000 บาท

หมายเหตุ ถ้าเป็นฝ่ายผิด จะได้เฉพาะเบื้องต้นเท่านั้น

22 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 261 ครั้ง

Engine by shopup.com